اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مهناز افشار ! لطفا دکتری نکن

درخواست حذف اطلاعات

ورود به مسائلی که در زمینه تخصص و دانش سلبریتی ها نیست باید بسیار با احتیاط و دقیق باشد، علی الخصوص مواردی که به سلامت و جان انسانها مرتبط باشد بسیار خطرناک است و حساس.