اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

دادستان اصفهان: پزشکی قانونی تجاوز به دانش آموزان را تایید نکرد/ در گوشی متهم هیچ فیلم مستهجنی یافت نشده

درخواست حذف اطلاعات

به گفته دادستان اصفهان اگرچه موضوع قصور و اهمال مدیر مدرسه قابل انکار نیست، ولی تاکنون مدرکی دال بر ارتباط مدیر مدرسه با متهم و معاونت در اتهامات مذکور احراز نشده است.