اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تجهیز و تعمیر برای بازی فینال امروز، گواهی بر نظریۀ سریع القلم!

درخواست حذف اطلاعات

نظریه پرداز توسعه می گوید برای توسعه باید بین المللی شد. نگاه کنید به خاطر یک بازی بین المللی چه تکاپویی در ورزشگاه آزادی برپاست. قبلا اما چنین خبری نبود.