اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

کدخدایی: ایرادات اصلی شورای نگهبان به cft یازده مورد بود

درخواست حذف اطلاعات

مجمع تشخیص مصلحت نظرات را برای ما ارسال نکرده بود و دوشنبه زمان ما برای اعلام نظر تمام شده بودما باید نظر خود را اعلام می کردیم. این در حالی است که نظر مجمع تشخیص مصلحت در 13 آبان ماه اعلام شد.