اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

نماینده مجلس: صدا و سیما با روح و روان کنکوری ها بازی نکند

درخواست حذف اطلاعات

یکی از مزایای حذف کنکور، حذف مافیای تجارت کنکور است که برگزار کننده کلاس ها و ناشر کتاب های کنکور هستند و امیدوارم این اتفاق رخ دهد تا خانواده های ما این قدر متضرر نشوند.